In English

Case Studies

Hacklinin tavoitteena on pitkäjänteinen, kumppanuuteen perustuva yhteistyö asiakkaidensa kanssa. Olemme iloisia, että pyrkimyksemme on johtanut moniin luottamuksellisiin ja vahvoihin asiakassiteisiin. Esittelemme muutamia esimerkkejä eri toimialojemme yhteistyökumppaneista. 

BOLIDEN HARJAVALTA OY JA NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY

www.suurteollisuuspuisto.com

Porin sataman kautta kulkee irtotavarana huomattava määrä teollisuuden raaka-aineita. Yksi niitä käyttävistä suurimmista teollisuuden keskittymistä sijaitsee Harjavallassa, n. 60 kilometrin päässä Mäntyluodosta.

Boliden Harjavalta Oy ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimivat alueella erilaisten metallien valmistajina. Molempien tuotannossa tarvitaan kaivannaisteollisuuden tuottamaa metallirikastetta.
Boliden Harjavalta Oy valmistaa kuparirikasteesta kuparianodeja, joista elektrolyysin avulla syntyy jatkoprosessissa kuparikatodeja, 99,9 % lähes puhdasta kuparia.  Norilsk Nickel Harjavalta Oy tuottaa puolestaan nikkelirikasteesta nikkelimetallia ja kemikaaleja.

Metallirikasteiden yhteismäärä on niin suuri, että toimitusketjun varmistamiseksi muodostettiin useamman toimijan välinen sopimusrakenne, jonka avulla yhteistyökumppanit kykenevät hallitsemaan vaativaa kokonaisuutta. Toiminta yhteistyökumppaneiden välillä tiivistyi oleellisesti v. 1997, kun sataman ja tehtaiden välille solmittiin kattavat rikasteiden kuljetussopimukset. Ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys huomioiden luonnollinen valinta kuljetuksille oli rautatie. Toimintamallia parannettiin v. 2007 uusimalla suuria investointeja sisältävä sopimus vuosiksi eteenpäin laadukkaan, entistä ympäristöystävällisemmän ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Kuljetusketjun toimivuus on yhtä tärkeä myös toiseen suuntaan. Pääosa sekä Boliden Harjavalta Oy:n että Norilsk Nickelin Harjavalta Oy:n valmiista tuotteista lähtee vientiin maailman eri puolille joko konventionaalisina laivatoimituksina tai konttikuljetuksina. Tehokkaalla satamakäsittelyllä on myös tässä ketjussa erittäin tärkeä osuus. Näiden vientikuljetusten työllistävä vaikutus Hacklinille onkin suuri.

Hacklin on hoitanut sekä Boliden Harjavalta Oy:n että Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa useita vaativia toimeksiantoja myös erikseen sovittuina yksittäisinä projekteina. Yhteistyö on vuosien varrella lujittunut ja luottamus sen jatkumiseen vahva.


METSO LUOTTAA HACKLININ PROJEKTIOSAAMISEEN

Yksi Suomen teknologiateollisuuden vahvimmista osaajista on Metso-konserni. Yritys toimii globaalisti ja työllistää maailmanlaajuisesti n. 27 000 henkeä. Sillä on suunnittelua, tuotantoa, hankintaa, palveluliiketoimintaa, myyntiä ja muuta toimintaa yli 300 yksikössä yli 50 maassa.

Hacklin on toiminut Metson logististen palveluiden tuottajana jo vuosia. Yhteistyö on keskittynyt lähinnä paperi- ja kuituteknologiasektorille. Hacklin on saanut Metson luottamuksen projektilaivausten osaajana ja hoitanut Mäntyluodon kautta kulkevat vientilaivaukset määräsatamiinsa.

Todellinen voimannäyttö yhteistyöstä on maailman suurimman hienopaperilinjan toimitus Kiinaan Guangdongin maakuntaan Zhanjiang Chenming Pulp & Paper –yhtiön uudelle sellu- ja paperitehtaalle. Kyseessä on päällystämätöntä puuvapaata hienopaperia valmistavan täydellisen paperinvalmistuslinjan sekä kahden pituusleikkurin kuljetus.

Metso valitsi toimituksen toteuttajaksi Oy Hacklin Logistics Ltd:n, joka vastaa koko kuljetusketjusta Metson tehtailta Euroopasta uudelle tehtaalle asti. Metsolla Hacklinin valintaa puolsivat asiakassuuntautunut organisaatio, nopea reagointikyky muutoksiin, joustavuus sekä projektihallinnan osaaminen. Hacklinilla on lisäksi hyvät referenssit, jotka ovat merkkinä laadukkaasta toiminnasta. Merkityksensä oli myös aikaisemmalla yhteistyöllä, josta oli hyviä kokemuksia.

Hacklinin kannalta yhteistyön tärkeimmässä roolissa nähdään toimiminen Metso Paperin logistiikka- ja laivausosastojen jatkolenkkinä ja osana toimitusketjua kuljetettaessa lasteja Metson asiakkaille sovittujen aikataulujen ja ennakkosuunnitelmien mukaan. Vuosien varrella ovat tulleet tutuiksi Metson tärkeimmät tuotteet ja niiden kuljetuksille asettamat eritysvaatimukset, jotka pystytään nykyisin huomioimaan jo ennakkosuunnitelmissa. Monesti kuljetettavana ovat "uniikkikappaleet", joiden arvoa on hyvin vaikea mitata mahdollisissa vahinkotapauksissa. Tämä asettaa luonnollisesti suuret vaatimukset logistiikan onnistumiselle. Tällaiset seikat opitaan ainoastaan hyvällä ja syvällisellä yhteistyöllä, jota on tehty Metso Paperin eri yksiköiden kanssa.

 

Etusivu / Tietoa Hacklinista / Case Studies

© Hacklin Ltd 2010 • Oy Hacklin Ltd, Mäntyluoto (Port of Pori), Mäntyluoto, FI-28880 PORI, Tel. +358 2 628 2111, Fax +358 2 628 2220